How to identify perfect rhombohedral graphite

Our group has used electronic Raman scattering to identifying perfect rhombohedral graphite (RG), heralding a new phase in exploring this exciting and simple flat-band correlated material. The simplicity of RG offers a unique window into understanding complex electron interactions. Our recent preprint be found here. Comments are welcome.

további részletek

STM data analisys tool: RHKPY

Our group has developed RHKPY, a python tool designed to read sm4 files of RHK, leveraging the work of the rescipy project. It makes use of xarray and HoloViews to simplify complex data handling tasks. Among its features, RHKPY offers quick visualization, thumbnail generation, peak fitting to spectroscopy data, background removal, etc. In the Jupyter […]

további részletek

Python tool for Raman spectroscopy analysis

Our group has published ramantools, a Python package designed to streamline Raman spectroscopy data analysis. By leveraging the power of xarray, ramantools offers an intuitive and efficient workflow for handling, processing, and visualizing Raman data. Source is available from GitHub. Documentation and examples can be found here: github.io/ramantools. Happy measuring 🙂 If you use this […]

további részletek

Kétdimenziós anyagokon kialakuló felületi szennyezőrétegben néhány nap alatt rendezett kristályos szerkezet alakul ki

A szabad levegővel érintkező anyagok felülete „koszos” lesz: mindenféle légköri szennyező anyagok (víz, oxigén, szénhidrogének stb.) tapadnak ki a felületre, lerontva vagy akár teljesen elfedve az anyagunk fizikai-kémiai tulajdonságait. A fenti mondat minden anyagtudományi/felülettudományi laborban elhangozhat és valóban úgy tűnhet, hogy a szabad levegőn elkerülhetetlenül kialakuló a rendezetlen szennyeződésekről, azok összetételéről és struktúrájáról nem sokat tudhatunk.

további részletek
hexagonal and rhombohedral forms of graphite

Romboéderes grafit pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata

A pásztázó alagútmikroszkópos méréseink megmutatták, hogy a romboéderes grafit felületi állapotában erős kölcsönhatások befolyásolják az elektronok viselkedését. Az elektron rendszer töltéssemleges esetben egy kvantum mágnest alkot, amely egy új kísérleti platform az erős kölcsönhatások vizsgálatára.

további részletek
Crumpled graphene

Visible plasmons in ultra-corrugated graphene

In our recent paper published in Nature Nanotechnology, we show that the plasmon frequencies of graphene can be tuned from terahertz frequencies into the visible range. This enables extremely sensitive detection of molecules from femtomolar concentrations by Raman spectroscopy.

további részletek

Our paper on Pt2HgSe3 has been published in Nano Letters

Pt2HgSe3 is a layered, van der Waals mineral, called jacutingaite. It was discovered in 2008 in Brazil [1] and the monolayer has been predicted to be a large gap topological insulator [2]. Our group has been able to detect signatures of the predicted topological edge states, within a bulk gap that is larger than 100 […]

további részletek
hu_HUMagyar