Kétdimenziós anyagokon kialakuló felületi szennyezőrétegben néhány nap alatt rendezett kristályos szerkezet alakul ki

A szabad levegővel érintkező anyagok felülete „koszos” lesz: mindenféle légköri szennyező anyagok (víz, oxigén, szénhidrogének stb.) tapadnak ki a felületre, lerontva vagy akár teljesen elfedve az anyagunk fizikai-kémiai tulajdonságait. A fenti mondat minden anyagtudományi/felülettudományi laborban elhangozhat és valóban úgy tűnhet, hogy a szabad levegőn elkerülhetetlenül kialakuló a rendezetlen szennyeződésekről, azok összetételéről és struktúrájáról nem sokat tudhatunk.

további részletek
hexagonal and rhombohedral forms of graphite

Romboéderes grafit pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata

A pásztázó alagútmikroszkópos méréseink megmutatták, hogy a romboéderes grafit felületi állapotában erős kölcsönhatások befolyásolják az elektronok viselkedését. Az elektron rendszer töltéssemleges esetben egy kvantum mágnest alkot, amely egy új kísérleti platform az erős kölcsönhatások vizsgálatára.

további részletek

Our paper on Pt2HgSe3 has been published in Nano Letters

Pt2HgSe3 is a layered, van der Waals mineral, called jacutingaite. It was discovered in 2008 in Brazil [1] and the monolayer has been predicted to be a large gap topological insulator [2]. Our group has been able to detect signatures of the predicted topological edge states, within a bulk gap that is larger than 100 […]

további részletek
hu_HUMagyar